باران

 

انتظار باران
در کویری با لب های ترک خورده
و داغ و سوزان
آدمی را می کشد
...
می دانی
خوب می دانی
نخواهد بارد
و بوسه ای نخواهد شکفت
از میان دهان خاک
و ابرها
سایه ای نخواهند بود
سرت را
..
دست هایت نومیدانه به آسمان
سر در گریبان
لب ها لرزان
.
شاید که ببارد
شاید که بیاید
شاید

روح وحشی

/ 1 نظر / 57 بازدید
RASHT

NEGAHE SHER VA GARDA BE DAHEYE 60 TANHA AVALE BANADE 2 TASVIR SHAKUFTANE BOUSEH KAMI TAZAGI DARE MABAGHI ETEFAGH SHAERANEIE NARE BA KAMI TAGHAIR SHEMEH NIGAHA FAZA YE SHIME SHER TAGHIR IJAD BE ANCHEH ITA SHERA MANDEGAR KONO ETAFAGH DAR ZAN - NEGAH- TASVIR-VA DORI ZA EHSAS ZADAGI DAR BEYANE SHIME NEVESHTANA TANI BE MAJALATE MATARAHE SHER FADEYEI TA ITA MAHAKE BOKHREY ESTEDADE TI SHIN KHALI KHOUBA TERE ARAZOUYE MOFAGHEYAT DARAM